• Naša škola používa EduPage školský informačný systém. Prihláste sa Vašim kontom a skontrolujte si Vaše známky, rozvrh, suplovanie, prebrané učivo a domáce úlohy na ďalší deň.
    • Vyskúšajte taktiež EduPage mobilnú aplikáciu, ktorá je dostupná na zariadeniach s operačným systémom Android a IOS. Dostávajte informácie od školy priamo do Vášho mobilu.
     • Rozprávajme sa🙏

      22. 2. 2021

      Vážení rodičia, v tomto náročnom období je dôležité pochopenie a spolupráca. CPPPaP nám poslalo list, s ktorým sa stotožňujeme. V prípade akýchkoľvek otázok je Vám k dispozícii naša školská psychologička. Nezabúdajme, že duševné zdravie je veľmi dôležité.

    • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
     • GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA

      12. 2. 2021

      Dňa 5.2.2021 sa uskutočnilo okresné kolo 49.ročníka geografickej olympiády. Prvýkrát prebiehalo online formou. Naši žiaci si veľmi dobre poradili aj s touto novou formou a úspešne nás reprezentovali.

      Milan Mozoľa z 5.A, ktorý obsadil 6.miesto v kategórii G  a je úspešný riešiteľ.

      Viktor Remenec z 6.A, ktorý obsadil 7.miesto v kategórii F  a je úspešný riešiteľ.

      Martin Koleda z 6.A, ktorý obsadil 12.miesto v kategórii F  a je úspešný riešiteľ.

      Ján Badinka z 9.C, ktorý obsadil 5.miesto v kategórii E a je úspešný riešiteľ.

      Matúš Králik z 9.C, ktorý obsadil 3.miesto v kategórii E je úspešný riešiteľ a postupuje do krajského kola.


      Všetkým chlapcom BLAHOŽELÁME!

    • OZNAM
     • OZNAM

      28. 1. 2021

      Vážení rodičia, na základe usmernenia od zriaďovateľa zo dňa 27.1.2021 k poplatkom v zmysle VZN č. 203/2020 Mesta Zvolen počas dochádzky do MŠ, ŠKD a ŠJ detí zákonných zástupcov z kritickej infraštruktúry v zmysle rozhodnutia MŠVVaŠ SR č. 2021/9418:2-A1810  od 11.1.2021 do 29.01.2021 je potrebné uhradiť poplatky nasledovne:

      ŠKD - úhrada príspevku za mesiac január 2021 od zákonných zástupcov detí, ktorým bola umožnená dochádzka v danom mesiaci, platia plnú výšku príspevku - 9,00 € bez ohľadu na to, koľko dní ju navštevovali.

      V školskej jedálni uhrádzajú zákonní zástupcovia z kritickej infraštruktúry, ktorých deti

      sa odstravovali, režijné náklady v plnej výške: 3,00 €.

      Za každé odstravované jedlo doplácajú zákonný zástupcovia: 0,01 € / obed.

      Vedenie školy.

  • Partneri

   • {#1508} 1
   • {#1508} 2
   • {#1508} 3
   • {#1508} 4
   • EduPage