Prihláška na štúdium na našej škole

Cudzí jazyk (nemecký, francúzsky alebo ruský) si vyberajú žiaci, ktorí nastupujú do 7., 8. alebo 9. ročníka.

Vyplnenie prihlášky

Ak si želáte vyplniť prihlášku, kliknite:


Pozrieť stav / zmeniť prihlášku

Ak si želáte skontrolovať, tlačiť, prípadne zmeniť dávnejšie vyplnenú prihlášku, zadajte jej kód a zvoľte žiadanú funkciu.
Kód formulára:

   


Súhlas so spracovaním osobných údajov

V súlade so zákonom č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných  údajov dobrovoľne súhlasím so spracovaním osobných údajov uvedených v dotazníku pre potreby školy.